Choď na obsah Choď na menu
 


20. 3. 2015

Hodnotenie porotcov 2015

HODNOTENIE POROTY

Do poroty zasadnú 5 porotcovia. (4 + 1 technický porotca).

Z pomedzi všetkých porotcov bude určený predseda poroty. Jeho počet bodov bude rozhodujúci pri rovnakom počte bodov medzi dvomi či viacerými choreografiami.

Každý porotca hodnotí 3 oblasti, pričom v každej môže udeliť 1 - 10 bodov – hodnotí sa len celými číslami, poprípade pol číslami – napr. 7,5.

OBLASTI

·         CHOREOGRAFIA A KOMPOZÍCIA

(nápaditosť prevedenej choreografie, téma, originalita, pestrosť a rozmanitosť prvkov, vyžitie tanečného priestoru, zmena obrazcov, celkový dojem a výraz ,hudba, kostýmy..)

·         POHYBOVÁ TECHNIKA

(držanie tela, rytmus, postoj chodidiel, gymnastické prvky v POM, držanie a pohyby hlavy, synchronizácia..)

·         PRÁCA S NÁČINÍM

(hodnotí sa vzhľadom na vekovú kategóriu, technika paličky – twirling, ľahkosť prevedenia, vyhadzovania, prehadzovania, úchopy, obtáčania,  používanie pravej aj ľavej ruky,  správnosť prevedenia, v POM vlny, obrazce...) 

Technický porotca udeľuje LEN penalizácie.  Tie sa odrátavajú od konečného počtu bodov od predchádzajúcich 3 porotcov. Každá jedna penalizácia má hodnotu 0,5 boda a udeľuje sa za:

  • -         Nedodržanie/prekročenie času choreografie
  • -          Každý pád náčinia na zem
  • -          Každý pád časti kostýmu, gumičky/ lodičky a pod. počas vystúpenia
  • -          Položenie náčinia na zem počas choreografie (náčinie smie byť položené, ale musí byť v kontakte s telom ! (výnimka u vekovej kategórie DETI a pri ťažkých prvkoch v sekcii POM v každej vekovej kategórií – z dôvodu bezpečnosti)
  • -          Nedodržaný smer príchodu a odchodu (smer príchodu ľavá strana, smer odchodu pravá strana – myslené TVÁROU K POROTE)
  • -          Príchod a odchod s hudobným podkladom
  • -          Zlý hudobný podklad (seká, vypne)
  • -          Neskoré dodanie CD zvukárovi – následné dlhé čakanie po príchode na tanečný parket
  • -          Prekročenie hraníc súťažnej plochy – neplatí pri zdvíhaní náčinia
  • -          Napovedanie choreografie trénerkou poprípade inou mažoretkou

POVINNÉ a ZAKÁZANÉ PRVKY NIE SÚ !!!

ČIŽMY sú povolené, no nie sú povinné.

Pravidlá pre našu súťaž sú výňatkom z pravidiel AMaS-u, no sú upravené.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.